Uppdragsgivare

  • Aftonbladet 
  • Apotek Hjärtat
  • Astma- och allergiförbundet
  • Cancerfonden
  • Dagens Medicin
  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
  • Hörselskadades Riksförbund
  • Medicinsk Vetenskap
  • KI Nyheter (Karolinska Institutet)
  • Nordisk Geriatrik 
  • ParkinsonFörbundet (Parkinsonjournalen)
  • Regeringskansliet
  • Reumatikerförbundet (Reumatikervärlden)
  • Sjukvårdsupplysningen 1177
  • Svensk Urologi
  • Sveriges Television
  • Svensk sjuksköterskeförening
  • Svenska Celiakiförbundet
  • TCO (Studentliv)
  • Vårdförbundet (Vårdfokus)