Uppdragsgivare

 • Aftonbladet 
 • Apotek Hjärtat 
 • Astma- och allergiförbundet
 • Cancerfonden 
 • Dagens Medicin
 • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
 • Hörselskadades Riksförbund
 • Karolinska Institutet 
 • Lantmännens Forskningsstiftelse
 • Nordisk Geriatrik 
 • ParkinsonFörbundet
 • Regeringskansliet
 • Region Stockholm
 • Reumatikerförbundet
 • Sjukvårdsupplysningen 1177
 • Sveriges Farmaceuter
 • Svensk Urologi
 • Sveriges Television
 • Svensk Sjuksköterskeförening
 • Svenska Celiakiförbundet
 • TCO 
 • Vårdförbundet