Uppdragsgivare

 • Aftonbladet 
 • Apotek Hjärtat
 • Astma- och allergiförbundet
 • Cancerfonden
 • Dagens Medicin
 • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
 • Hörselskadades Riksförbund
 • Medicinsk Vetenskap
 • KI Nyheter (Karolinska Institutet)
 • Nordisk Geriatrik 
 • ParkinsonFörbundet (Parkinsonjournalen)
 • Regeringskansliet
 • Reumatikerförbundet (Reumatikervärlden)
 • Sjukvårdsupplysningen 1177
 • Svensk Urologi
 • Sveriges Television
 • Svensk sjuksköterskeförening
 • Svenska Celiakiförbundet
 • TCO (Studentliv)
 • Vårdförbundet (Vårdfokus)