Uppdragsgivare

 • Aftonbladet 
 • Apotek Hjärtat 
 • Astma- och allergiförbundet (Allergia)
 • Cancerfonden (Rädda Livet)
 • Dagens Medicin
 • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
 • Hörselskadades Riksförbund (Språkröret)
 • Karolinska Institutet (Medicinsk Vetenskap, KI-Nyheter)
 • Lantmännens Forskningsstiftelse (Tidskriften Cerealier)
 • Nordisk Geriatrik 
 • ParkinsonFörbundet (Parkinsonjournalen)
 • Regeringskansliet
 • Reumatikerförbundet (Reumatikervärlden)
 • Sjukvårdsupplysningen 1177
 • Sveriges Farmaceuter (Svensk Farmaci)
 • Svensk Urologi
 • Sveriges Television
 • Svensk Sjuksköterskeförening
 • Svenska Celiakiförbundet (CeliakiForum)
 • TCO (Studentliv)
 • Vårdförbundet (Vårdfokus)